Informatie Ouderraad CBS Het Kompas

Wat doet de OR?

De ouderraad (OR) is een commissie die zich bezighoudt met de organisatie en ondersteuning van feesten en activiteiten op school. Bij verschillende activiteiten wordt de OR gevraagd mee te denken om het betreffende feest vorm te geven en mee te organiseren. Denk aan het thema bedenken, spellen verzinnen, draaiboek opstellen en benodigdheden regelen. Daarnaast worden versnaperingen ingekocht, de school versierd en weer opgeruimd, Sinterklaascadeautjes uitgezocht, ingekocht en ingepakt. Bij de activiteiten zelf verleent een aantal leden assistentie. 


 

Aan welke activiteiten verleent de OR medewerking?

Het onderwijsprogramma, bepaald door de leerkrachten, is leidend voor de activiteiten waar de ouderraad wordt ingezet. De OR wordt wel gevraagd mee te denken en ideeën aan te dragen voor activiteiten. Hieronder een aantal voorbeelden van activiteiten waaraan de OR medewerking verleent:

 • Koffie en thee verzorgen bij ouderavonden
 • Start kinderboekenweek
 • 
Nationaal schoolontbijt

 • Schoenmaatjes

 • Sinterklaasfeest

 • Kerstviering

 • Paasviering
 • Koningsspelen

 • Schoolreis (1 keer als lid van de ouderraad mee als begeleider, met de groep van je kind)
 • Avondvierdaagse

 • Afscheid groep 8

 • Musical groep 8


 

Is er een activiteitenbudget?

Ouders betalen jaarlijks een ouderbijdrage aan de school. De ouderbijdrage wordt gebruikt om de activiteiten te betalen. Aan het begin van het schooljaar wordt een begroting gemaakt met de uitgaven per activiteit. De leden van de ouderraad houden samen met de directeur van de school overzicht over de besteding van de ouderbijdrage.


 

Hoe ziet de samenstelling van de OR er uit?De ouderraad bestaat uit acht ouders/verzorgers die één of meerdere kinderen op school hebben en één leerkracht. De ouders/verzorgers zijn 4 jaar lid van de commissie. Ieder jaar worden er twee leden vervangen door nieuwe ouders, waardoor de kennis en ervaring voldoende gewaarborgd blijven. Bij het vragen van nieuwe leden wordt gelet op de verhouding man/vrouw en de verdeling van onderbouw en bovenbouw. Het streven is om zo veel mogelijk alle groepen vertegenwoordigd te hebben. Binnen de OR is er de functie van voorzitter, secretaris en de ‘wel en wee’-functionaris.  De functie van “wel en wee” omvat het sturen of brengen van een kaart of attentie bij leuke of minder goede gebeurtenissen rond leerlingen en leerkrachten. Op dit moment, schooljaar 2017-2018, bestaat de OR uit: 

 • Voorzitter: Brendy Salomon, vader van Famke (groep 4) 
 • Secretaris: Nico Kas, vader van Dianne (groep 6)
 • Leden: Wilfred IJdema, vader van Lars (groep 5) en Mark (groep 8); Helma Koudenburg, moeder van Mark (groep 4), Ria van der Hoeven (moeder van), Wendy Wijngaarden (moeder van), Mim Blacquiere (moeder van), Ronald Westerdijk (vader van Ruben en) en leerkracht: Akkie Schukken

 


Hoe vaak vergadert de OR?De ouderraad vergadert eenmaal in de 6 weken op een avond.  De vergaderingen vinden plaats op school. Daarnaast is het bij bepaalde activiteiten nodig om in een kleiner comité een paar keer extra te vergaderen. Bijvoorbeeld voor het Sinterklaasfeest, het Kompasfeest, het kerstfeest en de Avondvierdaagse is het noodzakelijk dat er een klein comité van een paar ouderraadsleden en leerkrachten samengesteld wordt. Het kleine comité heeft  een aantal keren overleg om de activiteit te organiseren. De Avondvierdaagse wordt volledig georganiseerd door een deel van de OR.

 


Helpen alle leden van de OR bij alle activiteiten?

In de eerste vergadering aan het begin van het schooljaar wordt de activiteitenlijst voor dat jaar besproken. De activiteiten met data worden door de leerkrachten aangeleverd. De ouderraad plant in die vergadering wie er bij welke activiteit kan helpen. Tussendoor wordt de hulp van de OR ook nog wel eens ingeroepen. Dan wordt op dat moment bekeken wie er beschikbaar is. Aangezien de meeste ouders werken of druk zijn met gezin of andere zaken, is het niet mogelijk dat iedereen overal aan meehelpt. Maar dat is ook niet nodig. Door de groepsgrootte van 8 personen, lukt het altijd om de activiteiten te verdelen.

 


Met wie kunt u contact opnemen?

Voor contact met de ouderraad mailt u naar: hetkompasor@gmail.com of vult u het contactformulier in op deze website.

Maak jouw eigen website met JouwWeb